Изработка на сайт | Общи условия

 

I Общи положения

1. Преди да се започне работата по изработката на  неговия сайт, клиентът избира начина за изработката му – дали ще бъде с готов темплейт или с индивидуален дизайн (ако е с готов дизайн, то да посочи избрания темплейт, а ако е с индивидуален дизайн, да зададе ясни и точни насоки за изработка), да предостави поисканата от разработчика информация, свързана с изработката на сайта – брой бутони, домейн (име за сайта) и да предостави материалите за сайта (текст и снимки).

2.Студиото не се наема да  пише текстове и клиентът отговаря изцяло за съдържанието на сайта си пред органите на реда и посетителите на сайта си за налични правописни грешки или проблеми с авторското право.

II Хостинг и домейн

3. При вече закупен хостинг или желание на клиента за ползването на друга фирма за хостинг, цената за изработка на сайта се оскъпява с 30%.
Цената за хостинг услугата при нас е 80лв/година за информативните сайтове и включва до 4 GB дисково пространство за 1 сайт.

4. Домейнът е собственост на клиента и се регистрира с неговите данни – име , имейл и телефонен номер.
Регистрацията на домейна се извършва от служител на Абсинт Уеб Студио, след което клиентът получава имейл за потвърждение на регистрацията.
В случай, че домейнът не бъде потвърден в рамките на седмица, може да бъде загубен и да се наложи повторното му закупуване.
Повторното закупуване не се поема от студиото.
Цената за домейните варира: от 23 до 90 лв.

Срокът на хостинга и домейна започва да тече от дата на поръчката/плащането.
Услуги като уеб дизайн , домейн, хостинг и поддръжка не подлежат на възстановяване на суми.

 

III Осъществяване на комуникация

5. Всички оферти, запитвания и поддръжки се осъществяват САМО И ЕДИНСТВЕНО писмено, с цел липса на недоразумения и наличие на точна и ясна комуникация между клиентът и студиото.

6. Клиентът има правото да следи работния процес по време на изработката на сайта и да получава актуална информация.

Важно:
Корекции в дизайна в процеса на работа се приемат  до 3 пъти, не неограничено (за сайтовете с индивидуален дизайн).

 

IV Общи положения относно заплащането на услугата

7. Клиентът заплаща цялата сума за изработката на сайта или 50% авансово преди започване на работа и 50% след като проектът е финализиран.
При еднократното плащане на цялата сума клиентът може да получи отстъпка от цялата цена в размер на -5%, за сума над 300 лв.
Фактура на клиента се изпраща при поискване, в срок от 5 дни след извършване на плащането.
Студиото не се ангажира да изпраща непоискани в този срок фактури.

8. При отказ от поръчката от страна на клиента , авансовото плащане не се възстановява.

9. При неподадени материали за сайта до 5 работни дни след подаването на поръчка за изработка на сайт, както и липсата на кореспонденция до 5 работни дни след поръчката и авансовото му плащане, поръчката се счита за изпълнена и клиентът дължи цялата сума за изработката му.

10. Клиентът дължи плащане до 5 дни след възникването на основание за такова и след като е уведомен. След 10-тия ден клиента дължи такса за забавяне на плащането в размер на 20% от неплатената сума.

11.Сайтът става собственост на клиента след окончателното му заплащане.

 

V Достъп до изработения сайт

12. След финализирането на проекта, клиентът получава инструкции за работа и достъп до панел за управление на съдържанието.

13. Пълен достъп до файловете на сайта не се предоставя, поради наличие на опасност от погрешна администрация, освен ако не е договорено друго.

14. Студиото не отговаря за щети, нанесени върху сайта вследствие на неправилното му администриране или даване на пълен достъп на 3-ти лица.
В такива случаи студиото си запазва правото да откаже съдействие и техническа поддръжка.

VI Технически въпроси

15. При нужда от възстановяване на сайт /по една или друга причина/ от архив е възможно само, ако клиентът е съобщил за това в рамките на 4 дни от изчезването му от интернет пространството.

Услугата е безплатна, в случай на спазване на горепосочения срок.

В случай, че клиентът поиска архив след този период, цената за възстановяване е 50 лв..

Внимание ! Архив може да бъде изваден до месец след сриването на сайта/изчезването му от пространството.

 

VII Срок на предоставяне на услугата

16. Срокът на изпълнение на поръчката на клиента варира според натовареността на работния график на студиото.
При приемането на заявката , клиентът бива уведомен по имейл за срокът , в който ще бъде изработен работен вариант за преглед на неговият сайт.
За сайтове с готов дизайн обикновено срокът за изработка е до 5 работни дни, а за сайтове с индивидуален дизайн – до 14 работни дни.

VII Други

17. Онлайн магазините се предлагат само като пакетен продукт –  онлайн магазин + хостинг.
Цената за хостинг  на онлайн магазин е 120 лв. на година, в случай, че магазинът няма инсталиран СУПТО и приема само банкови плащания и плащане чрез пощенски запис.

18. Всички сайтове съдържат надпис в долната част на темплейта – “Designed by Absinthe Web Studio” или “Изработка на сайт от Absinthe Web Studio”.
Цената за премахването на този надпис е 100 лв.

19. Времето за реакция за поддръжката при среден обем на работа е 2-3 работни дни, като клиентът винаги бива уведомяван за натовареността в офиса и до какво време ще получи отговор на запитването си.

С направената поръчка (онлайн) потребителят се съгласява с гореописаните общи условия и се задължава да ги спазва.
Защита на личните данни и плащанията:
Абсинт Уеб Студио прилага мерки за защита на личните данни на потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.
Сайта на изпълнителя е подсигурен със ssl сертификат за криптиране на данните и повишаването на сигурността.
Студиото си запазва правото да променя актуалните цени и услуги.