София , България
info@absinthe-webstudio.com

Поддръжка

Професионална изработка на сайт 💻

Пакети "Поддръжка"

Качество на обслужването:
10/10

Бронзов пакет

➤ До 5 заявки за промяна на съдържанието в сайта и добавяне на ново съдържание.
➤ Бронзов приоритет при обработка на заявката.
➤ Бронзов приоритет при обработка на сигнал при технически проблем.Сребърен пакет

➤ До 10 заявки за промяна на съдържанието в сайта и добавяне на ново съдържание.
➤ Сребърен приоритет при обработка на заявката.
➤ Сребърен приоритет при обработка на сигнал при технически проблем.
➤ Право на една безплатна консултация във връзка с промени по дизайна или функциите на сайта.

Златен пакет

➤ До 15 заявки за промяна на съдържанието в сайта и добавяне на ново съдържание.
➤ Златен приоритет при обработка на заявката.
➤ Златен приоритет при обработка на сигнал при технически проблем.
➤ Право на две безплатни консултации във връзка с промени по дизайна или функциите на сайта.

Еднократна заявка за поддръжка

➤ Еднократна заявка за поддръжка според изискванията на клиента.
➤ Златен приоритет за изпълнение.
➤ Цена , започваща от 25 лв. (цената варира в зависимост от сложността на заявката)