Изработка на сайт | Общи условия

 

I Общи положения

1. Преди да се започне работата по изработката на  неговия сайт, клиентът избира начина за изработката му – дали ще бъде с готов темплейт или с индивидуален дизайн (ако е с готов дизайн, то да посочи избрания темплейт, а ако е с индивидуален дизайн, да зададе ясни и точни насоки за изработка), да предостави поисканата от разработчика информация, свързана с изработката на сайта – брой бутони, домейн (име за сайта) и да предостави материалите за сайта (текст и снимки).

2.Студиото не се наема да  пише текстове и клиентът отговаря изцяло за съдържанието на сайта си пред органите на реда и посетителите на сайта си за налични правописни грешки или проблеми с авторското право.

II Хостинг и домейн

3. При вече закупен хостинг или желание на клиента за ползването на друга фирма за хостинг, цената за изработка на  проекта не се променя.
Цената за хостинг услугата при нас е  250 лв./година за информативните сайтове и включва до 3  GB дисково пространство за 1 сайт, като услугата не се предлага заедно с услугата “Изработка на сайт”, а по желание и при невъзможност на клиента да си подсигури хостинг другаде.

4.Срокът на хостинга и домейна, в случай че са закупени от студиото,  започва да тече от датата на поръчката/плащането.
Услуги като уеб дизайн , домейн, хостинг и поддръжка не подлежат на възстановяване на суми.

При незаплащане на услугата “хостинг” в рамките на 3 месеца, сайтът бива изтриван невъзвръщаемо, независимо от това дали клиентът има друга закупена услуга при нас.
При желание на клиента , в рамките на тези 3 месеца може да бъде поискан архив на сайта, който клиентът да запази или да прехвърли при друг доставчик на хостинг услуга.
Този архив включва файловете на самия сайт и базата данни.
Непоискани в срок архиви биват изтривани и не отговаряме за загубите на клиента – всеки има собствена отговорност. Ние като доставчик на хостинг услуга да съхраняваме вашите сайтове и да се грижим за това да са в изряден вид, а вие – да заплащате за услугата навреме или поне да се постараете да реагирате навреме, за да запазите вече изграденото.

 

III Осъществяване на комуникация

5. Всички оферти, запитвания и поддръжки се осъществяват САМО И ЕДИНСТВЕНО писмено на служебния имейл на студиото info@absinthe-webstudio.com, с цел липса на недоразумения и наличие на точна и ясна комуникация между клиентите  и студиото.

6. Клиентът има правото да следи работния процес по време на изработката на сайта и да получава актуална информация. 

Важно:
Корекции в дизайна в процеса на работа се приемат  до 3 пъти, не неограничено (за сайтовете с индивидуален дизайн). 

 

IV Общи положения относно заплащането на услугата

7. Клиентът заплаща 50% авансово преди започване на работа и 50% след като проектът е финализиран.
Фактура на клиента се изпраща при поискване, в срок от 5 дни след извършване на плащането.
Студиото не се ангажира да изпраща непоискани в този срок фактури.

8. При отказ от поръчката от страна на клиента , авансовото плащане не се възстановява. 

9. При неподадени материали за сайта до 5 работни дни след подаването на поръчка за изработка на сайт, както и липсата на кореспонденция до 5 работни дни след поръчката и авансовото му плащане, поръчката се счита за изпълнена и клиентът дължи цялата сума за изработката му. В случай, че клиентът откаже да заплати договорената сума или откаже да довърши проекта си без основателна причина, предстоят наказателни мерки според българското законодателство.

10. Клиентът дължи плащане до 5 дни след възникването на основание за такова и след като е уведомен. След 10-тия ден клиента дължи такса за забавяне на плащането в размер на 20% от неплатената сума.

11.Сайтът става собственост на клиента след окончателното му заплащане,  като в случай, че се използва хостинг при нас – ние запазваме правото си да деактивираме или изтрием акаунта на клиента при незаплащане на услугата (моля, погледнете точка 4).

 

V Достъп до изработения сайт

12. След финализирането на проекта, клиентът получава инструкции за работа и достъп до панел за управление на съдържанието.

13. Пълен достъп до файловете на сайта не се предоставя, поради наличие на опасност от погрешна администрация, освен ако не е договорено друго или сайтът не се намира в хостинг, предоставен от клиента.

14. Студиото не отговаря за щети, нанесени върху сайта вследствие на неправилното му администриране или даване на пълен достъп на 3-ти лица.
В такива случаи студиото си запазва правото да откаже съдействие и техническа поддръжка, както и да прекрати изцяло отношенията си с клиента.

VI Технически въпроси

15. При нужда от възстановяване на сайт /по една или друга причина/ от архив е възможно само, ако клиентът е съобщил за това в рамките на 4 дни от изчезването му от интернет пространството.

Услугата е безплатна, в случай на спазване на горепосочения срок.

В случай, че клиентът поиска архив след този период, цената за възстановяване е 50 лв..

Внимание ! Архив може да бъде изваден до месец след сриването на сайта/изчезването му от пространството.

 

VII Срок на предоставяне на услугата

16. Срокът на изпълнение на поръчката на клиента варира според натовареността на работния график на студиото.
При приемането на заявката , клиентът бива уведомен по имейл за срокът , в който ще бъде изработен работен вариант за преглед на неговият сайт.
Обичайният срок за изработка на сайтове е 7 работни дни, а за онлайн магазини – 14 работни дни.

VII Други

17. Онлайн магазините се предлагат само като пакетен продукт –  онлайн магазин + хостинг + поддръжка.
Цената за хостинг  на онлайн магазин е 350 лв. на година за 4 GB дисково пространство и навременна техническа поддръжка при хакерски атаки и други технически затруднения.

 

18. Всички сайтове съдържат надпис в долната част на темплейта – “Designed by Absinthe Web Studio” или “Изработка на сайт от Absinthe Web Studio”.
Цената за премахването на този надпис е 150 лв.

19. Времето за реакция за техническата поддръжка при среден обем на работа е  от 30 минути до 2  работни дни, в зависимост от естеството на проблема , като клиентът винаги бива уведомяван за натовареността в офиса и до какво време ще получи отговор на запитването си и резултат от техническата поддръжка.

 

С направената поръчка (онлайн или на място в офиса) потребителят се съгласява с гореописаните общи условия и се задължава да ги спазва.
Защита на личните данни и плащанията:
Абсинт Уеб Студио прилага мерки за защита на личните данни на потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.
Сайта на изпълнителя е подсигурен със ssl сертификат за криптиране на данните и повишаването на сигурността.
Студиото си запазва правото да променя актуалните цени и услуги.

изработка на сайт, сайт, искам сайт, изработка на сайт софия, изработка на сайт враца, изработка на сайт пловдив, изработка на страница в интернет, уеб дизайн , фирма за уеб дизайн, фирма за правене на сайтове