Изработка на сайт | Общи условия

 

I Общи положения

1. Преди да се започне работата по изработката на  неговия сайт, клиентът избира начина за изработката му – дали ще бъде с готов темплейт или с индивидуален дизайн (ако е с готов дизайн, то да посочи избрания темплейт, а ако е с индивидуален дизайн, да зададе ясни и точни насоки за изработка), да предостави поисканата от разработчика информация, свързана с изработката на сайта – брой бутони, домейн (име за сайта) и да предостави материалите за сайта (текст и снимки).

2.Студиото не се наема да  пише текстове и клиентът отговаря изцяло за съдържанието на сайта си пред органите на реда и посетителите на сайта си за налични правописни грешки или проблеми с авторското право.

II Хостинг и домейн

3. При вече закупен хостинг или желание на клиента за ползването на друга фирма за хостинг, цената за проекта не се оскъпява.
Цената за хостинг услугата при нас е 90 лв./година за информативните сайтове и включва до 3  GB дисково пространство за 1 сайт, като услугата не се предлага заедно с услугата “Изработка на сайт”, а по желание и при невъзможност на клиента да си подсигури хостинг другаде.

4. Домейнът е собственост на клиента и се регистрира с неговите данни – име , имейл и телефонен номер.
Регистрацията на домейна се извършва от клиента и Абсинт Уеб Студио не се ангажира с неговото закупуване, администриране и опазване, освен ако в конкретната оферта за изработка на сайт не е договорено друго.

Срокът на хостинга и домейна, в случай че са закупени от студиото,  започва да тече от датата на поръчката/плащането.
Услуги като уеб дизайн , домейн, хостинг и поддръжка не подлежат на възстановяване на суми.

 

III Осъществяване на комуникация

5. Всички оферти, запитвания и поддръжки се осъществяват САМО И ЕДИНСТВЕНО писмено, с цел липса на недоразумения и наличие на точна и ясна комуникация между клиентите  и студиото.

6. Клиентът има правото да следи работния процес по време на изработката на сайта и да получава актуална информация.

Важно:
Корекции в дизайна в процеса на работа се приемат  до 3 пъти, не неограничено (за сайтовете с индивидуален дизайн).

 

IV Общи положения относно заплащането на услугата

7. Клиентът заплаща цялата сума за изработката на сайта или 50% авансово преди започване на работа и 50% след като проектът е финализиран.
Фактура на клиента се изпраща при поискване, в срок от 5 дни след извършване на плащането.
Студиото не се ангажира да изпраща непоискани в този срок фактури.

8. При отказ от поръчката от страна на клиента , авансовото плащане не се възстановява.

9. При неподадени материали за сайта до 5 работни дни след подаването на поръчка за изработка на сайт, както и липсата на кореспонденция до 5 работни дни след поръчката и авансовото му плащане, поръчката се счита за изпълнена и клиентът дължи цялата сума за изработката му. В случай, че клиентът откаже да заплати договорената сума или откаже да довърши проекта си без основателна причина, предстоят наказателни мерки според българското законодателство.

10. Клиентът дължи плащане до 5 дни след възникването на основание за такова и след като е уведомен. След 10-тия ден клиента дължи такса за забавяне на плащането в размер на 20% от неплатената сума.

11.Сайтът става собственост на клиента след окончателното му заплащане.

 

V Достъп до изработения сайт

12. След финализирането на проекта, клиентът получава инструкции за работа и достъп до панел за управление на съдържанието.

13. Пълен достъп до файловете на сайта не се предоставя, поради наличие на опасност от погрешна администрация, освен ако не е договорено друго.

14. Студиото не отговаря за щети, нанесени върху сайта вследствие на неправилното му администриране или даване на пълен достъп на 3-ти лица.
В такива случаи студиото си запазва правото да откаже съдействие и техническа поддръжка.

VI Технически въпроси

15. При нужда от възстановяване на сайт /по една или друга причина/ от архив е възможно само, ако клиентът е съобщил за това в рамките на 4 дни от изчезването му от интернет пространството.

Услугата е безплатна, в случай на спазване на горепосочения срок.

В случай, че клиентът поиска архив след този период, цената за възстановяване е 50 лв..

Внимание ! Архив може да бъде изваден до месец след сриването на сайта/изчезването му от пространството.

 

VII Срок на предоставяне на услугата

16. Срокът на изпълнение на поръчката на клиента варира според натовареността на работния график на студиото.
При приемането на заявката , клиентът бива уведомен по имейл за срокът , в който ще бъде изработен работен вариант за преглед на неговият сайт.
За сайтове с готов дизайн обикновено срокът за изработка е до 5 работни дни, а за сайтове с индивидуален дизайн – до 14 работни дни.

VII Други

17. Онлайн магазините се предлагат само като пакетен продукт –  онлайн магазин + хостинг.
Цената за хостинг  на онлайн магазин е 160 лв. на година, в случай, че магазинът няма инсталиран СУПТО и приема само банкови плащания и плащане чрез пощенски запис по куриер.

18. Всички сайтове съдържат надпис в долната част на темплейта – “Designed by Absinthe Web Studio” или “Изработка на сайт от Absinthe Web Studio”.
Цената за премахването на този надпис е 150 лв.

19. Времето за реакция за техническата поддръжка при среден обем на работа е  от 30 минути до 2  работни дни, в зависимост от естеството на проблема , като клиентът винаги бива уведомяван за натовареността в офиса и до какво време ще получи отговор на запитването си и резултат от техническата поддръжка.

 

С направената поръчка (онлайн или на място в офиса) потребителят се съгласява с гореописаните общи условия и се задължава да ги спазва.
Защита на личните данни и плащанията:
Абсинт Уеб Студио прилага мерки за защита на личните данни на потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.
Сайта на изпълнителя е подсигурен със ssl сертификат за криптиране на данните и повишаването на сигурността.
Студиото си запазва правото да променя актуалните цени и услуги.

изработка на сайт, сайт, искам сайт, изработка на сайт софия, изработка на сайт враца, изработка на сайт пловдив, изработка на страница в интернет, уеб дизайн , фирма за уеб дизайн, фирма за правене на сайтове

Call Now